top of page

รับสมัครงาน

ลำดับ

ตำแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา

จำนวน

วันที่ประกาศ

1

2

อาจารย์สาขาบัญชี

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี

1

1 ก.พ 2563

ปริญญาตตรี

2

1 ก.พ 2563

01.png
jobtopgun_logo.png
ดาวน์โหลด.png
bottom of page